Etlinger (Eristova) Maria Vasilyevna – Portrait of Grand Duke Nikolai Mikhailovich – JRR-5225

Laisser un commentaire